tisk zgibank

Tisk zgibank Magma Media

Zgibanko oziroma zloženko zagotovo poznate. Le to podjetja uporabljajo za lastno promocijo, je pa tisk zgibank še toliko bolj priljubljen zaradi vseh prednosti, ki jih zloženka ima. Najprej je tukaj, da lahko na njo napišete res kar nekaj besedila in zraven tega dodate še slike. Tudi to je super, ker …