Dom in vrt

Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij

ikt

KOC-IKT je projekt Kompetenčni center za razvoj kadrov na področju informacijsko komunikacijskih tehnologij na spletni strani https://www.koc-ikt.si/, ki združuje visoko tehnološka podjetja. Ta podjetja pa so gonilna sila za neoprene rešitve na celotnem trgu, tako doma, kot na tujem. V projektu se izvajajo različna usposabljanja na IKT področju, na katerih slušatelji spoznavajo sodobne tehnologije in trende, kako reševati moderne izzive in kako se lahko prilagodijo na razvoj pametnih rešitev za podjetja in uporabnike.

KOC-IKT

Eden od bistvenih prednosti projekta je, da proizvaja in usposablja zelo napreden kader za visoke tehnologije in visoko tehnološka podjetja. Ta kader pozna vse sodobne tehnološke trende in je sposoben rešiti moderne izzive, ki jih ponujajo pametne rešitve. Partnerska podjetja zaposlujejo ta kader, ki se usposobi in jim to omogoča prodor na nove trge na področju IKT.

Ta kader razvija rešitve na področjih pametnih mest in skupnosti, ki so izziv sodobne družbe, na področju energetike in mobilnosti, vključujejo tudi zdravstvo in krožno gospodarstvo, znanstvenih sfer in tehnologije, ki se uporablja v vesolju. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

Konzorcija sestavljajo številna priznana slovenska tehnološka podjetja. Njihova skupna vizija pa je usvajanje novih in krepitev obstoječih kompetenc in znanj. Hočejo razvijati nove in napredne rešitve v partnerskih podjetjih in povečati produktivnost in kreativnost zaposlenih. Ker se tako med seboj povezujejo podjetja, se tudi spoznajo in sklepajo dolgoročne posle. 

Dejansko je končni cilj projekta v tem, da se združena podjetja hitreje razvijajo, izmenjajo znanja izkušnje in tehnologijo ter kadre in so tako na svetovnem trgu bistveno bolj konkurenčna ter lahko konkurirajo tudi multinacionalkam, ki to imajo vse v eni korporaciji.

Tako so tudi sicer velika slovenska podjetja, za svetovni trg majhna, postala konkurenčna drugim, čeprav je naša dežela res majhna proti svetu. To eden najboljših projektov kdaj koli, kjer ni zavisti in ni čutiti klasične slovenke mentalitete, ampak je presežena ter usmerjena zgolj v napredek.